School adventures

De Keersmaeker Manu

Wie ben ik?

Ik ben Manu De Keersmaeker. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Melsele. Ik ga naar school op het GTI in beveren. Hier volg ik de richting industriële ICT. Buiten school doe ik aan fitness en volleybal.

Korte omschrijving

Ik ga in een virtuele 3D omgeving een deel van de school namaken en ervoor zorgen dat je hierin kan rondlopen. In de lokalen kun je verschillende opdrachten uitvoeren die ervoor zorgen dat je verder in het spel geraakt.

Inleiding


Opdrachtomschrijving

De bedoeling is om een spel te maken waarbij je in een virtuele 3D omgeving kunt rondlopen. Het
programma dat gebruikt zal worden is Unity. Als virtuele omgeving zal de schoolomgeving genomen
worden. Deze zal ik proberen zo realistisch mogelijk na te maken. Bij het begin van mijn opdracht zal
het er vooral op neerkomen om uit te zoeken wat de beste manier is om een omgeving te creëren met
verschillende locaties waarin men kan bewegen. De volgende stap is het toevoegen van korte
opdrachten per kamer.
Per kamer kan je dus een opdracht uitvoeren. Door deze uit te voeren kunnen er dan deuren geopend
worden, om verder door het schoolgebouw te bewegen en nieuwe opdrachten te vinden.


Uitbreiding

De uitbreiding aan mijn jaarproject zal de hoeveelheid minigames/opdrachten zijn en de moeilijkheid hiervan.

Hardware

Hieronder vindt u mijn hardware blokschema. Er wordt in mijn project niet echt gebruik gemaakt van
hardware. Ik maak wel gebruik van een toetsenbord en een computermuis. Deze zorger ervoor dat ik met mijn karakter
kan rondlopen en taken vervullen.

Software


Dataflowchart
  1. Het toetsenbord communiceert met de computer, zodat men met het karakter kan rondlopen en ook andere functies kan vervullen.
  2. De communicatie van de computermuis naar de computer. Met de computermuis kun je het karakter in het spel laten rondkijken, door deze over de tafel te bewegen.

Globale flowchart

Hierboven ziet u de globale flowchart van mijn eindwerk. Hierin wordt beschreven hoe het spel ongeveer zou verlopen. Als omgeving neem ik het elektronica en programmeer lokaal. In deze omgeving ga je allereerst een sleutel moeten zoeken. Wanneer je deze sleutel gevonden hebt, zal de deur ontgrendeld worden. In het programmeer lokaal zul je vervolgens met een karakter moeten praten. Deze zal je de opdracht geven om de computer klaar te zetten. Wanneer je dit gedaan hebt zul je een code moeten schrijven die ervoor zorgt dat je in de console de tekst “Hello world!” ziet verschijnen.
Als de code juist is zal de tussendeur ontgrendeld worden en kun je je naar het elektronica lokaal verplaatsen. Hier zul je van een ander karakter de opdracht krijgen om een component te solderen. Als dit gedaan is zul je het lokaal kunnen verlaten en is het spel ten einde. Als eventuele uitbreiding kan ik hier nog een kleine minigame programmeren.


Flowchart player movement


In deze flowchart wordt het script beschreven waarmee het karakter kan rondlopen. Allereerst maken we verschillende variabelen aan. Hiermee gaan we diverse berekeningen doen en de invoer van de gebruiker in deze variabelen opslagen. Wanneer we de variabelen gedeclareerd hebben controleren we of het karakter op de grond staat. Als dit zo is zetten we de positie van het karakter op de grond. Hierna gaan we controleren of er op de spatiebalk wordt gedrukt en het karakter op de grond staat. Zo ja, dan zal het karakter springen. Nadat we bevestiging hebben dat de gebruiker met het karakter wilt springen kunnen we de invoer van het toetsenbord voor het bewegen van het karakter in een variabele opslaan. Met deze waarden zullen we berekeningen uitvoeren en het karakter laten bewegen. En tenslotte moeten we de zwaartekracht nog toevoegen aan de hand van een berekening. Nadat dit allemaal is gebeurt zal hij de updatefunctie opnieuw doorlopen.


Flowchart player look


In de bovenstaande flowchart wordt er beschreven hoe de gebruiker met behulp van de computermuis het karakter kan laten rondkijken. We beginnen met het declareren van enkele variabelen, als dit gebeurd is gaan we over naar de start functie. Deze functie wordt maar één keer doorlopen. In deze functie gaan we programmeren dat de cursor vast staat op het scherm. Dit zorgt ervoor dat we kunnen blijven rondkijken zonder dat de cursor aan de rand van het scherm geraakt. Nadat de start functie is doorlopen start de update functie. Hierin wordt als eerst de beweging (invoer) van de computermuis opgeslagen in twee variabelen. Deze waarden worden omgerekend naar een bepaald aantal graden dat de camera moet draaien. Er wordt ook een maximum aantal graden vastgesteld (in de y-omwenteling) zodat het karakter enkel een normale hoofdbeweging kan maken. En tot slot wordt de beweging uitgevoerd. Nadat deze laatste stap is voltooid gaat het script opnieuw de update functie laten lopen.


Interactie met objecten


KeyRaycast ==> Update


In de update functie van het script KeyRaycast wordt er eerst een raycast signaal gemaakt. Een raycast signaal is een rechte lijn met een vooraf bepaalde lengte. Wanneer een object zich in deze lijn bevindt kunnen we dit detecteren. Dit object moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen, het moet een collider hebben en de juiste laag. Als dit niet het geval is kunnen we met dit object geen interactie maken. Nadat het raycast signaal gemaakt is wordt er gekeken of de bepaalde laag wordt geraakt. Als er een object geraakt wordt, wordt het object opgeslagen en gaan we de functie crosshairchange uitvoeren. Deze functie wordt later verduidelijkt. Hierna gaan we controleren of er op de linkermuisknop wordt geklikt. Zo ja, dan gaan we de functie objectInteraction uitvoeren in het script KeyItemController. Anders gaan we de Update functie opnieuw uitvoeren.


KeyRaycast ==> Crosshairchange


Dit is de functie crosshairchange. Deze functie zorgt ervoor dat de crosshair van kleur kan veranderen. De crosshair is het bolletje in het midden van het scherm tijdens het spelen van het spel. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker objecten kunt aanwijzen en opnemen. Wanneer een object is waarmee je een interactie kunt starten zal het bolletje rood worden. Wanneer dit niet het geval is zal het wit blijven.


KeyItemController ==> ObjectInteraction


Dit script zorgt ervoor dat wanneer er een interactie gebeurd met een object hierbij de juiste functie of script uitvoert. Dit doen we door telkens te controleren welke object er gedetecteerd is. Bij elk object wordt hierbij telkens een functie uitgevoerd die nodig is bij de interacties.


Andere flowcharts


De acties die per object worden geactiveerd, verschillen niet veel van elkaar. Deze worden uitgebreid uitgelegd in mijn dossier.

Logboek

Planning

Stage


Over het bedrijf

Ik heb stage gelopen op de ICT afdeling van het OLVP in Sint-Niklaas. Hier helpen ze de leerlingen en leerkrachten met hun laptops en Chromebooks, Ze doen hier het beheer van de server en het beheer van smartschool. Ze zorgen ook voor het aansluiten en plaatsen van verschillende apparatuur.

Opdrachten op de stageplaats

Tijdens mijn stage heb ik verschillende opdrachten gekregen. In het begin van de week hebben we de opdracht gekregen een digital signage systeem te installeren op een virtuele server. Deze opdracht hebben we kunnen afwerken op dinsdag. Een volgend project dat we gekregen hebben is het installeren van Wazuh. Wazuh is een security programma dat gaat zoeken naar verschillende security problemen. Dit programma hebben we op de server kunnen installeren. We hebben bovendien ook drie verschillende clients geïnstalleerde een Windows client en twee Linux clients. De laatste opdracht hebben we niet kunnen afwerken. Deze opdracht bevatte de opdracht om het programma SEB server (Safe Exam Browser) te installeren op een server. Hier hebben we verschillende problemen bij gehad die we niet alleen konden oplossen waardoor het niet gelukt is om dit programma te installeren.

Reflectie van de stage

Tijdens mijn stage heb ik veel nieuwe dingen bijgeleerd. Ik ben veel te weten gekomen over de opbouw en de installatie van programma’s op een server en de clients. In het begin van onze stageweek zijn we goed opgevangen en hebben we hulp gekregen waar nodig. Ik vond het een heel leuke stageweek en een aangename werkomgeving.

Reflectie

Mijn eindwerk is jammer genoeg niet afgeraakt. Dit komt doordat het in het begin moeizamer verliep. Tijdens de start van mijn eindwerk kende ik de Unity omgeving totaal niet. Ook kreeg ik veel dezelfde errors doorheen mijn project. Deze wist ik toen nog niet op te lossen. Naarmate het project vorderde verliep het vlotter en wist ik hoe ik bepaalde errors moest oplossen.

Toen ik aan het spel begon dacht ik dat dit te moeilijk ging zijn omdat ik een hele nieuwe omgeving moest leren kennen. Voor de start van mijn project had ik niet verwacht dat ik de nieuwe omgeving zo goed onder de knie zou hebben. Ik ben tevreden hoe het project is gelopen en hoe dit uiteindelijk is geëindigd. Doordat mijn project niet is afgeraakt zou ik dit wel opnieuw willen doen. Nu heb ik meer ervaring met Unity en zou het vlotter verlopen.